Bastbukke

Når jagt sæsonen går i gang er det ikke unormalt at se en buk i bast. Bast er slags hudbelægning på bukkens opsats som opstår i dannelsen af bukkens nye stænger. Bukken går rundt med basten i et godt stykke tid, de ældre bukke har dog som oftest altid fejet basten af når bukkejagten starter i midten af Maj, dog er det ikke usædvanligt at se unge bukke stadig løbe rundt med bast på opsatsten. Fejningen af basten foregår ved at bukken gnider opsatsen op og ned af træet og buske, det går ofte ud over unge træer som risikere at gå ud da barken bliver fejet af i processen. Dette er ofte til gene for skovejere da mange unge træer kan gå tabt i denne proces.
Det er ofte til stor debat om hvorvidt at det er korrekt at skyde en bastbukke, mange jægere mener at det uskreven regel at man lader bastbukke gå selvom det på ingen måde er ulovligt at nedlægge en buk i bast. Det kan dog give god mening at skyde en bast buk hvis det er en afskudsbuk som er en svag buk i forhold til de andre bukke på reviret. Det vil heller ikke give forfærdelig meget mening og lade en svag buk gå bare fordi den er i bast, især ikke ud fra et forvaltningsmæssigt synspunkt da man gerne vil have de stærke bukke til at føre deres gener videre og ikke de svagere bukke.

Spidsbuk
En spidsbuk er en opsats hvor der ingen sprosser er på, det er bare to stænger. Det er som regel unge bukke der starter ud som spidsbukke. Bare fordi at bukken er en spidsbuk betyder det ikke at det er en afskudsbuk, en spidsbuk kan nemlig sagtens udvikle sig til en gaffel eller 6-ender året efter, så længe dyret er i god fodstand og ser sundt og rask ud kan man godt lade den gå hvis man går op i trofæer.
Der er dog intet galt i at nedlægge en spidsbuk, det vil stadig være en stor oplevelse for en ny jæger og skyde en spidsbuk på en af de første jagter, dog vil de fleste erfarne jægere der har nedlagt flere bukke lade spidsbukke gå, da de kan udvikle sig til et flot trofæ i fremtiden.

Gaffelbuk
En gaffelbuk er ikke nødvendigvis en års buk, det kan sagtens også være en ældre buk. En stor og flot gaffelbuk er et godt syn for alle trofæjægere, det betyder nemlig at den højst sandsynligt vil sætte op som en flot 6-ender året efter, det er derfor langt de fleste jægere lader en gaffelbuk gå i håbet om at den bliver til en stærk buk året efter.

6-ender
Bukken som alle trofæjægere gerne vil have på sit revir. En regelmæssig råbuk sætter nemlig ikke større op end 6-ender. 6-ender betyder at bukken har 3 sprosser på hver stang, dog kan det også ske at bukken har 2 sprosser på den ene stang og 3 på den anden, i så fald er det en ulige 6-ender.