En arbejdsplads skal være et rart sted at være. De fleste mennesker er meget glade for deres arbejde, og glæder sig til at komme afsted hver morgen. Man føle,r at man gør sit til at holde hjulene i gang. Man føler en loyalitet over for det firma eller den institution, man arbejder i. Jobbet giver en identitet og en følelse af værdi, som er vigtig for alle. Men de fysiske rammer skal være i orden. Et dårligt indeklima kan være dræbende for produktiviteten i en virksomhed.

En adiabatisk køling er en løsning, som er optimal i lokaler, hvor der kører maskiner, som udleder varme. Varmen fra produktionen får temperaturen i rummet til at stige, og samtidigt indtørrer varmen luften, så luftfugtigheden kommer ned på et alt for lavt niveau. Det kan være svært at holde et højt arbejdstempo, hvis man skal arbejde i sådan et klima. Man drænes hurtigt for energi. Slimhinderne tørres ind og varmen sløver. Her kan en adiabatisk køling hjælpe og være til gavn.

Millioner af bittesmå vanddråber

Når man bruger adiabatisk køling, så sender man en masse vanddamp ud i rummet. Selve vanddampen virker kølende på luften, og samtidigt får den luftfugtigheden op på et optimalt niveau. Det giver et helt andet arbejdsklima, end det tørre, varme klima man kommer fra. Når luften optimeres, vil medarbejdernes produktivitet helt automatisk stige. Man oplever, at man kan mere. Man bliver ikke så hurtigt træt, og man er bedre i stand til at holde fokus og koncentrere sig om de opgaver, man står med. Det giver selvtillid, og skaber samtidigt værdi i virksomheden.

Smarte løsninger på udfordringer med indeklimaet

Airtec producerer løsninger til virksomheder, der døjer med tørt og varmt indeklima. På airtecsolutions.dk kan man læse meget mere om disse innovative tiltag, der har været til gavn for mange danske virksomheder. Det meste er let forståeligt indhold, men noget af det kan virke en anelse langhåret. Det kommer man dog hurtigt overens med. Og er der noget, man ikke forstår, så kan man altid tage kontakt til firmaet gennem den hotline, der findes på deres hjemmeside.