Vi lever i et samfund, der deler mennesker op på kryds og tværs og placerer dem i kasser. Der er mange tilfælde, hvor det giver mening at kategorisere på den måde vi gør, men der er også mange tilfælde, hvor det bør genovervejes. Én af de ting måder vi opdeler befolkningen er med aldersgrænser, såsom 18 år for kørekort og den seksuelle lavalder på 15 år. Vi har i det første tilfælde også haft en øvre grænse, men det er sjældent vi sætter sådanne begrænsninger for de ældre i vores samfund. Børn og unge sætter vi derimod mange grænser for, og der er ikke nogen tvivl om at en simpel ophævelse af disse grænser ville være en dårlig ide, men en anden form for kategorisering er måske værd at overveje.

Der er mange ting, der er delt op i børneting og voksen-ting. Nogle gange giver det mening, andre gange gør det ikke. Børnemøbler og voksenmøbler er en rimelig opdeling, da der i meget høj grad er en sammenhæng mellem alder og kropsbygning, så længe man ikke inkluderer dværge eller hvad det politisk korrekte ord for små mennesker er nu til dags. Med andre ting såsom retten til at køre bil og seksuel omgang er det typisk andre ting, der bruge som argumenter for og imod – dermed ikke sagt at de rent fysiske tilstande i kroppen ikke er vigtige. Det er selvfølgelig vigtigt at kunne se vejen mens man kan nå pedalerne, men der findes løsninger lavet til dværge, så dét argument kan altså ikke bruges.

Vi har andre nedre aldersgrænser på sundhedsskadelige substanser som alkohol og tobak. Om grænserne er til fordi de her ting har konsekvenser for opvæksten eller ”bare” fordi de er afhængighedsskabende vides ikke, men de er ting selv voksne bør holde sig fra. Fælles for alle de her ting er, at voksne børn kan klare sig bedre end barnlige voksne. En undersøgelse af modenhed i børn og voksne ville sandsynligvis vise, at en lav alder er associeret med umoden tænkning og opførsel, men er det grund nok til at sætte de her grænser? Hvis 90% af børn er umodne og kun 10% af voksne, ville det ideelt set være bedre at have en modenhedsgrænse på mange af de her ting, men det kan være svært at måle og håndhæve, for slet ikke at nævne de muligheder, der er for magtmisbrug – især hvis det blev brugt som krav for at have stemmeret eller lignende.

Der er mange måder at kategorisere folk på, så med moderne teknologi og globalisering er det måske værd at overveje om alder stadig er den bedste løsning. Vores samfund er til for at sikre menneskerettigheder ved at begrænse friheden, men jo mindre friheden behøver at blive begrænset jo bedre. Aldersgrænser påvirker i mange tilfælde flere end de burde, men det vil forhåbentlig ændre sig, når flere får øjnene op for det manglende begrundelses-grundlag.