De kolde måneder er her. Og får nogle boligejere kan det betyde, at der skal tænkes over opvarmning og behandlingen af rør i husene, hvos ikke de skal risikere at sprænges. Her kommer gode råd til dig, der gerne vil holde din risiko for frostsprængte rør nede.

Sluk IKKE for cirkulationen

Det er nemmere for dine vandrør at fryse til, hvis der ikke er nogen cirkulation i dem. Derfor bør du lade være med at slukke for din cirkulationspumpe om natten. Det er særligt, hvis der er meldt hård nattefrost, at du bør sikre dig, at pumpen kører.

Hold en ordentlig temperatur i din bolig

Det hedder sig, at man bør holde en rumtemperatur på 17-18 grader. Vel at mærke i alle rum i boligen. Det er vigtigt, da det kan forhindre rør i at fryse, men også fordi det giver et indeklima med mindre risiko for svamp o.l. Desuden er der mange forsikringer, der slet ikke dækker frostskader, hvis de har fundet sted i en ikke tilstrækkelig opvarmet bolig.

Du kan frostsikre dine rør med kabler

Hvis du ønsker det, kan du foretage dig en sikker gardering af dine rør. Med varmekabler kan du foretage frostsikring af vandrør og dermed undgå, at de sprænger.

Det er ganske nemt at indkapsle dine rør i varmekablerne, og du behøver ikke frygte høje omkostninger ved at holde dem kørende på det i øjeblikket dyre elnet. Du kan nemlig tænde og slukke afhængigt af temperaturen og frostvarsling.

Isoler dine rør

Hvis din bolig er gammel og dine rør ligger et sted, hvor de bliver meget nedkølede grundet manglende isolering, bør du rette op på problemet. Her er rådet at få efterisoleret, så der er beskyttet ordentligt.

Har du rør uden for din klimaskræm, bør de flyttes ind bag den. Ligeledes bør du have blik for, at din isolering starter i skunken, hvor der kan ligge blottede rør.

Husk at disse råd gælder både for almindelige boliger såvel som sommerhuse. Det er aldrig en god idé at lukke af for varmen i sommerhuset, hvor det også gælder, at forsikringsselskaberne typisk ikke dækker skader sket i underopvarmede rum.