Der er mange ting at holde styr på når man kører en virksomhed, og det kan nogle gange godt føles som en uoverskueligt opgave. Ikke alene skal man hele tiden slukke brande og være på vagt overfor indkommende problemer og konkurrenternes seneste tiltag: man skal samtidig løbende prøve at tiltrække nye kunder og sikre virksomhedens fortsatte succes. Man kan ikke længere stå stille i det moderne forretningsmarked: enten presser man fremad, eller også bliver man overhalet og virksomheden må lukke ned.

Regel #1: Fastholdelse er Billigere end Tilegnelse

Når man skal sikre virksomhedens succes så kan man let få skyklapper på, og udelukkende fokusere på vækst. Det manifesterer sig typisk i, at man sætter alle kræfter ind på, at få nye kunder i butikken. Man lancerer gode tilbud, sætter masser af sælgere på gaden og får virksomhedens produkter til at være så tiltrækkende som muligt for de folk, der endnu ikke har købt dem. Det lyder jo umiddelbart smart nok. Problemet er dog, at du ikke kan skrue op ét sted uden at skrue ned et andet. Og det der ofte sker, når en virksomhed fokuserer rigtigt meget på at tiltrække nye kunder, er at de glemmer de gamle kunder. Det er en stor fejl, da det er langt billigere at fastholde en eksisterende kunde end at tilegne sig en ny. Du risikerer altså at bruge en helt masse penge på at lokke nye kunder til, mens de eksisterende kunder bliver glemt eller frustrerede, og forlader butikken. Det går stærkt ud over økonomien i en virksomhed, hvis den ikke kan fastholde sine kunder. Så Fasthold dine kunder via Retention.

Regel #2: Målbare Mål

Målet for enhver virksomhed er selvfølgeligt at blive mere og mere succesfuld. Men hvad vil det egentligt sige? Det ses ofte at virksomheder kaster sig ud i det ene projekt efter det andet, og at det alt sammen baserer sig på en mavefornemmelse af, hvad succes indebærer. Det er ikke særligt effektivt, da man så risikerer at de forskellige projekter modarbejder hinanden, eller bare ikke fører virksomheden i en produktiv retning. Sæt derfor helt klare mål for virksomheden, og sørg for at det er mål der kan måles på. Gode eksempler er ”10.000 kunder”, ”500.000 kr. i årlig omsætning” og ”Udvidelse til 10 EU lande”. Med disse mål er det nemt at vurdere hvorvidt et givent projekt støtter målet eller ej, og man kan løbende se om ens tilgang virker.

Regel #3: Vidensdeling er Vigtigt

Der er meget at holde styr på i en virksomhed, og det bliver kun sværere, når virksomheden vokser. Der kan spares rigtigt meget tid, og rigtigt mange penge, ved at viden deles imellem alle de relevante personer i virksomheden. Har vi ikke mulighed for at lære af andres fejl, så ender vi selv med at begå dem. Så sørg for at vidensdeling er en central del af virksomheden fra starten af, da det bliver sværere at implementere når først virksomheden er blevet stor.